T2. Th11 30th, 2020

xác nhận iPhone 12 ra mắt tháng 10