T7. Th2 27th, 2021

thuê Koenigsegg CCXR Trevita 5 năm tốn 48 tỷ