T6. Th2 26th, 2021

Giang Trần Quách Tân gia nhập CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh