CN. Th9 19th, 2021
Trâu rừng tấn công sư tử để giải cứu cho voi con.
‘Ngứa mắt’ với sư tử, trâu rừng lao lên tấn công giúp voi con thoát chết ngoạn mục

Ốc 'lạ' dạt kín đặc bờ biển Quảng Bình
Ốc ‘lạ’ dạt kín đặc bờ biển Quảng Bình

Bảo Tuấn