T5. Th4 22nd, 2021
Căn hộ điều khiển bằng giọng nói
Căn hộ điều khiển bằng giọng nói

Ảnh: Getty
Hơn 2 triệu trang tài liệu về UFO của CIA được tung lên mạng

Bảo Tuấn

Theo Samsung